Vô Sắc công tử (hoàn)


Tác giả: Thẩm Tiểu Chi

Nguồn: nothing_nhh (Tàng Thư Viện)

Editor: khanhdoan (ebookcuatui)

Thể loại: ngôn tình cổ trang, hài, HE (88 chương)

Văn án

Câu chuyện xưa về một con sói xấu xa hiểm độc thua vào tay một con thỏ hiền lành trung thực.

Đối với chuyện này, cảm tưởng của sói ta là: tự đào hố chôn bản thân mình.

P. S. Nam chủ phúc hắc, phúc hắc, rất phúc hắc.

Nữ chủ bản tính tình cảm bẩm sinh, thật thà nhưng không phải thuộc loại tiểu bạch thỏ.

Vì thế câu chuyện xưa này mang đến cho chúng ta một đạo lý, đi đêm có ngày gặp ma, phúc hắc cho lắm cuối cùng cũng…té dập  mặt.

P. P. S. Nhân vật có trùng lắp với Long Phượng, nhưng đây là một câu chuyện xưa độc lập.

Mục Lục

Chương 1 ♥ ♥ ♥ Chương 2  ♥ ♥ ♥ Chương 3  ♥ ♥ ♥ Chương 4 ♥ ♥ ♥ Chương 5

Chương 6  ♥ ♥ ♥ Chương 7  ♥ ♥ ♥ Chương 8  ♥ ♥ ♥ Chương 9  ♥ ♥ ♥ Chương 10

Chương 11  ♥ ♥ ♥ Chương 12  ♥ ♥ ♥ Chương 13  ♥ ♥ ♥ Chương 14  ♥ ♥ ♥ Chương 15

Chương 16  ♥ ♥ ♥ Chương 17  ♥ ♥ ♥ Chương 18  ♥ ♥ ♥ Chương 19  ♥ ♥ ♥ Chương 20

Chương 21  ♥ ♥ ♥ Chương 22  ♥ ♥ ♥ Chương 23  ♥ ♥ ♥ Chương 24  ♥ ♥ ♥ Chương 25

Chương 26  ♥ ♥ ♥ Chương 27  ♥ ♥ ♥ Chương 28  ♥ ♥ ♥ Chương 29  ♥ ♥ ♥ Chương 30

Chương 31  ♥ ♥ ♥ Chương 32  ♥ ♥ ♥ Chương 33  ♥ ♥ ♥ Chương 34  ♥ ♥ ♥ Chương 35

Chương 36  ♥ ♥ ♥ Chương 37  ♥ ♥ ♥ Chương 38  ♥ ♥ ♥ Chương 39  ♥ ♥ ♥ Chương 40

Chương 41  ♥ ♥ ♥ Chương 42  ♥ ♥ ♥ Chương 43  ♥ ♥ ♥ Chương 44  ♥ ♥ ♥ Chương 45

Chương 46  ♥ ♥ ♥ Chương 47  ♥ ♥ ♥ Chương 48  ♥ ♥ ♥ Chương 49  ♥ ♥ ♥ Chương 50

Chương 51  ♥ ♥ ♥ Chương 52  ♥ ♥ ♥ Chương 53  ♥ ♥ ♥ Chương 54  ♥ ♥ ♥ Chương 55

Chương 56  ♥ ♥ ♥ Chương 57  ♥ ♥ ♥ Chương 58  ♥ ♥ ♥ Chương 59  ♥ ♥ ♥ Chương 60

Chương 61  ♥ ♥ ♥ Chương 62  ♥ ♥ ♥ Chương 63  ♥ ♥ ♥ Chương 64  ♥ ♥ ♥ Chương 65

Chương 66 ♥ ♥ ♥ Chương 67  ♥ ♥ ♥ Chương 68  ♥ ♥ ♥ Chương 69  ♥ ♥ ♥ Chương 70

Chương 71  ♥ ♥ ♥ Chương 72  ♥ ♥ ♥ Chương 73  ♥ ♥ ♥ Chương 74  ♥ ♥ ♥ Chương 75

Chương 76  ♥ ♥ ♥ Chương 77  ♥ ♥ ♥ Chương 78  ♥ ♥ ♥ Chương 79  ♥ ♥ ♥ Chương 80

Chương 81  ♥ ♥ ♥ Chương 82  ♥ ♥ ♥ Chương 83  ♥ ♥ ♥ Chương 84  ♥ ♥ ♥ Chương 85

Chương 86  ♥ ♥ ♥ Chương 87  ♥ ♥ ♥ Chương 88

Ebook