Lão Gia Có Hỉ (hoàn)


lao gia co hi

Tác giả: Tùy Vũ Nhi An

Nguồn: Thanh Mai (www.noline412.wordpress.com)

Editor: khanhdoan (www.ebookcuatui.wordpress.com)

Thể loại: ngôn tình cổ trang, hài, NP, HE, 83 chương

Nhắn nhủ:

Truyện không có văn án. Nhưng đây là phần đầu nói về cha mẹ của nàng Đậu Đậu trong bộ Quả Nhân Có Bệnh (đồng tác giả – đã hoàn http://zhengbaoyu.wordpress.com). Truyện hơi hờ hờ nên bạn nào nhắm mình còn ít tuổi quá thì đừng đọc nhé!

Chân thành cảm ơn bạn Thanh Mai bên Thanh Mai Gia Trang (www.noline412.wordpress.com) đã giúp mình rất nhiều để hoàn thành bộ này.

Chúc đọc vui vẻ.

Mục Lục

Chương 1 ♥ ♥ ♥ Chương 2  ♥ ♥ ♥ Chương 3  ♥ ♥ ♥ Chương 4 ♥ ♥ ♥ Chương 5

Chương 6  ♥ ♥ ♥ Chương 7  ♥ ♥ ♥ Chương 8  ♥ ♥ ♥ Chương 9  ♥ ♥ ♥ Chương 10

Chương 11  ♥ ♥ ♥ Chương 12  ♥ ♥ ♥ Chương 13  ♥ ♥ ♥ Chương 14  ♥ ♥ ♥ Chương 15

Chương 16  ♥ ♥ ♥ Chương 17  ♥ ♥ ♥ Chương 18  ♥ ♥ ♥ Chương 19  ♥ ♥ ♥ Chương 20

Chương 21  ♥ ♥ ♥ Chương 22  ♥ ♥ ♥ Chương 23  ♥ ♥ ♥ Chương 24  ♥ ♥ ♥ Chương 25

Chương 26  ♥ ♥ ♥ Chương 27  ♥ ♥ ♥ Chương 28  ♥ ♥ ♥ Chương 29  ♥ ♥ ♥ Chương 30

Chương 31  ♥ ♥ ♥ Chương 32  ♥ ♥ ♥ Chương 33  ♥ ♥ ♥ Chương 34  ♥ ♥ ♥ Chương 35

Chương 36  ♥ ♥ ♥ Chương 37  ♥ ♥ ♥ Chương 38  ♥ ♥ ♥ Chương 39  ♥ ♥ ♥ Chương 40

Chương 41  ♥ ♥ ♥ Chương 42  ♥ ♥ ♥ Chương 43  ♥ ♥ ♥ Chương 44  ♥ ♥ ♥ Chương 45

Chương 46  ♥ ♥ ♥ Chương 47  ♥ ♥ ♥ Chương 48  ♥ ♥ ♥ Chương 49  ♥ ♥ ♥ Chương 50

Chương 51  ♥ ♥ ♥ Chương 52  ♥ ♥ ♥ Chương 53  ♥ ♥ ♥ Chương 54  ♥ ♥ ♥ Chương 55

Chương 56  ♥ ♥ ♥ Chương 57  ♥ ♥ ♥ Chương 58  ♥ ♥ ♥ Chương 59  ♥ ♥ ♥ Chương 60

Chương 61  ♥ ♥ ♥ Chương 62  ♥ ♥ ♥ Chương 63  ♥ ♥ ♥ Chương 64  ♥ ♥ ♥ Chương 65

Chương 66 ♥ ♥ ♥ Chương 67  ♥ ♥ ♥ Chương 68  ♥ ♥ ♥ Chương 69  ♥ ♥ ♥ Chương 70

Chương 71  ♥ ♥ ♥ Chương 72  ♥ ♥ ♥ Chương 73  ♥ ♥ ♥ Chương 74  ♥ ♥ ♥ Chương 75

Chương 76  ♥ ♥ ♥ Chương 77  ♥ ♥ ♥ Chương 78  ♥ ♥ ♥ Chương 79  ♥ ♥ ♥ Chương 80

Chương 81  ♥ ♥ ♥ Chương 82  ♥ ♥ ♥ Chương 83 (Hoàn)

Truyện đến đây là hết rồi. Phần phiên ngoại toàn là hờ cả thôi (hạng nặng). Bạn nào nhắm thấy đầu óc mình còn trong sáng thì đừng đọc nhé. Tác giả viết thế, bỏ đi thì truyện không trọn bộ. Thật ngại quá! 

Phiên ngoại Thẩm Đông Ly

Phiên ngoại Đào Thanh

Phiên ngoại Đường Tư

Phiên ngoại Kiều Vũ

Ebook

Advertisements